WELCOME TO HELL!!!

WELCOME TO HELL!!!
"Selamat Datang Ke Dunia Penuh Pancaroba"
Wednesday, July 6, 2011 at 8:05 PM |  
DRAMA?

BERKENALAN DENGAN DRAMA

1. Kata "drama" berasal dari bahasa Yunani DRAOMAI (Dromenon) yang berarti berlaku
seperti ..., berbuat seperti ..., beraksi seperti ..., dan bertindak
seperti ... .

2. Dran (Yunani)- Melakukan

3. Aristotle (4SM) Mimesis – Peniruan aksi

4. Salah satu cabang kusasteraan yang ditulis di dalam bentuk dialog bukan naratif.

5. Kisah atau kejadian yang membabitkan kesan emosi akibat daripada perihal tentang
manusia dan kemanusian.

PENGALAMAN DRAMATIK

- Perlakuan sesuatu (Perbuatan)- melihat perlakuan orang lain
- Kejadian sesuatu (Kemalangan)
- Peristiwa biasa (Lawatan, belajar,…)- Pengalaman baru
- Menghadapi situasi yang sukar – Bangun lewat ada temujanji.

SESUATU YANG MEMPUNYAI NILAI DRAMATIK BERASASKAN KEPADA PERTENTANGAN DUA NILAI (Negatif dan positif)) SEHINGGA BOLEH MELAHIRKAN CETUSAN EMOSI DAN PERASAAN INGIN TAHU APA YANG BERLAKU SETERUSNYA


CIRI-CIRI ASAS MEMBENTUK DRAMA :

SITUASI - Latar tempat/ masa/zaman
MASALAH - Emosi/ Tekanan/Penindasan
PENYELESAIAN - Perancangan
(DIBENTUK MENJADI SEBUAH CERITA LENGKAP


Bentuk Cerita :
- Skrip (Naskhah Lakon)
- Senario
- Story Board
- Komik

DI PERSEMBAHKAN :
- Pentas
- Radio
- TV
- Media baru
- Filem
- Pembacaan
- Bercerita

DRAMA MENGANDUNGI CIRI-CIRI
1. Plot
2. Watak
3. Bahasa
4. Pemikiran
5. Muzik
6. Kekaguman
7. Konvensi


STRUKTUR DAN ORGANISASI DAN ORGANISASI AKSI DI DALAM LAKON-PENTAS/DRAMA

1. PLOT
- Menentukan aksi berdasarkan kepada SEBAB dan AKIBAT berpunca daripada
kejadian atau peristiwa yang dibina.

- Mengatur Aksi-aksi terpilih

- Masuk dan keluar watak-watak

- Perlakuan fizikal

- Berbentuk naratif

Plot dapat diterangkan di dalam keadaan seperti berikut:

Aturan kronologi

Imbas kembali / Imbas hadapan


Gambaran bentuk plot secara tradisinya adalah berbentuk piramid:
Bentuk Aristotle dan bentuk Gustav Freytag.

signed Daddy Long-Legged

0 comments:

MARVEL and SPIDER-MAN: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Motion Picture © 2007 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 2007 Sony Pictures Digital Inc. All rights reserved. blogger templates